%{search_type} search results

16 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Khāṭirāt-i Bāzargān : shaṣt sāl khidmat va muqāvamat [2019]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS316.9 .B39 A3 1998 V.2

2. Ava-yi Irān = The voice of Iran [1981 - 1983]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.8 .A83

3. Mubārizah dar Luristān. [1979]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS324 .L8 M83 1979

4. Dū khāṭirah az zindān : dar mīhmānī-i Ḥājjī āqā va dāstān-i yak iʻtirāf dar sāl-i 1369 [2003]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.839 .D8 2003

5. Andīshah va paykār. [1987 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.825 .A54 N.1:OCT./NOV. 1987

6. Khāṭirāt-i siyāsī [1990]

 • Green Library : Stacks : DS318.84.M84 A4 1990

7. Bāzʹshināsī-i janbahʹhā-yi tajāvuz va difāʻ : maqālāt-i araʼah shudah bih Kunfarāns-i Bayn al-Milalī-i Tajāvuz va Difāʻ (Tihrān, 17-19 Murdād māh-i 1367) [1989 -]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : DS318.85 .K86 1989 V.1

8. Shawrā. [1984 -]

 • Hoover Library : Persian : DS251 .S58 PER. NO.10-14 1994-1995

9. Īrān, abar qudrat-i qarn? [1994]

 • Hoover Library : Persian : DS318 .M39 1994 PER

10. Īrān, abar qadrat-i qarn? [1990]

 • Hoover Library : Persian : DS318 .M39 1990 PER