%{search_type} search results

202 catalog results

RSS feed for this result

101. Ō Anseki [1962]

102. Ō Shishin [1962]

103. Rekidai shisen [1962]

104. Rekidai zuihitsushū [1962]

105. Ri Ga [1962]

106. Ri Iku [1962]

107. Ri Shōin [1962]

108. Riku Yū [1962]

110. Rojin to no taiwa [1962]

111. Ryūsai shii [1962]

112. Saiyūki [1962]

113. Sangokushi engi [1962]

115. Shikyō kokufū [1962 - 1963]

116. Shikyō Soji [1962]

117. Shiki [1962 - 1963]

118. Shuchū no omomuki [1962]

119. Suikoden [1962]

120. Shunjū Sashiden [1962]

121. So Shoku [1962]

122. Sōshi gaisetsu [1962]

123. Tōshi no kanshō [1962 - 1969]

124. Soji no kenkyū [1961]

127. Ō I [1961]

128. Tōdai bungaku shō [1961]

131. Tōdai no shijin [1960]

132. Chūka meibutsu kō [1959]

135. Chūgoku shijin senshū [1958 - 1959]

138. Kan Yu [1958]

140. Sanpeigō no naka de [1958]

142. Chūgoku gendaishi [1957]

144. Ri Haku kashi sakuin [1957]

148. Teihon ryōsai shii [1955]

149. Chūgoku bungakuhō. [1954 - ]

151. Ro Jin den [1953]

152. Sangokushi [1953 - ]

153. To Ho nōto [1953]

154. Heigen rekka [1952]

155. Inryoku [1952]

156. Ryōsai shii [1952]

158. Bōfū shūu [1951 - ]

160. Daisandai [1951]

161. Hachirogun [1951]

162. Kason ni ita toki [1951]

163. Nihonhei [1951]

165. Yomigaeru daichi [1951]

166. Riku Hō-ō shikai [1950]

167. Sanjūhachidosen [1950]

168. Shiachū monogatari [1950]

170. Chūgoku sanbunron [1949]

171. Ro Jin no shōgai [1949]

173. Gen zatsugeki kenkyū [1948]

174. Minkoku no bungei [1948]

175. Ro Jin [1948]

176. Ro Jin hyōden [1948]

180. Ro Jin [1944]

182. Shinageki taikan [1943]

183. Shina kokon kibun [1942]

184. Shina no hakken [1942]

185. Chūgoku bungaku [1940 - 1948]

190. Shina shōsetsushi [1938]

191. Chūgoku bungaku geppō. [1935 - 1940]

192. Santaishi 20-kan [1935]

193. Chōgonka kenkyū [1934]

199. Ehon Saiyūki [1915]

200. Shina bungakushi [1902]