%{search_type} search results

202 catalog results

RSS feed for this result

3. Ro Jin zakki [1976]

11. Ro Jin [1974]

12. Tōshisen kenkyū [1974]

24. Ro Jin no inshō [1970]

30. Ro Jin to gendai [1968]

34. Ro Jin to dentō [1967]

36. Shuyū [1967]

38. Chūgoku sanbunron [1966]

40. Ro Jin den [1966]

41. Ro jin nenpu [1966]

49. Sentō shinwa [1965]

51. Shokuheki [1965]

53. Yūmeiroku [1965]

56. Chūgoku koten kenkyū. [1964 - ]

57. Chūka inshu shisen [1964]

59. Hankyō zakki [1964]

60. Heiyaku Kanzanshi [1964]

61. Kan Yu kashi sakuin [1964]

66. Tōdai no shihen [1964 - 1965]

67. Tōshi sen [1964]

68. Tōshi sen [1964]

70. Chūgoku bungakushi [1963]

71. En Kōdō [1963]

72. Gen Kōmon [1963]

74. Haku Kyoi [1963]

75. Kanbun no hanashi [1963]

76. Kanbun nyūmon [1963]

77. Kō Junken [1963]

78. Monzen [1963]

79. Ri Haku [1963]

80. Sō Shoku [1963]

81. Tō En-mei [1963]

82. To Ho [1963]

83. Tō shi gaisetsu [1963]

84. To shi kōgi [1963]

85. Bai Gyōshin [1962]

88. Gikyokushū [1962]

89. Go Igyō [1962]

90. Jijo eiyūden [1962]

91. Jurin gaishi [1962]

92. Kanjō genkeiki [1962]

93. Kinko kikan [1962]

94. Kinpeibai [1962]

95. Kō Kei [1962]

96. Kō Teiken [1962]

98. Kōrōmu [1962]

99. Kyō Jichin [1962]

100. Ningen shiwa [1962]