%{search_type} search results

31 catalog results

RSS feed for this result

5. Stenograficheskiĭ otchet [1959 - 1992]

7. Chisla [1930 - 1934]

10. Iskusstvo kino [1936 - ]

14. Literaturnoe nasledstvo [1931 - ]

16. Opyty [1953 - 1958]

17. Pisateli narodov SSSR [1957 - 1962]

18. Poėtika [1927 - ]