%{search_type} search results

2,413 catalog results

RSS feed for this result

5. Shakai keizai shiryō zassan [1938 - 1943]

9. Nihon no komonjo [1962]

11. Aizu boshin senshi [1933]

13. Sakuradamon [1928]

18. Bakumatsu Kyōto [1967]

19. Edo to Kyōto [1970]

20. Akita-ken shi [1961 - 1966]

28. Takihama endenshi [1965]

31. The course of creation [1800 ... 1899]

32. Ando sonshi [1961]

35. Anō sonshi [1959]

38. Nara no miyako [1965]

46. Tokushi yoron [1942]

54. Shinpūren jikki [1971]

56. Sengo Okinawa shi [1976]

59. Okinawa no hyakunen [1969]

60. The reign of law [1867]

IIIF Drag-n-drop

63. Dai Nihon rekishi [1913 - 1914]

65. Nihon seijishi [1893]

77. Dai Tōa sensō tenbō [1952 - ]

92. Meiji no Tōkyō [1942]

98. Natural theology [1956]

100. Ishin monogatari [1914]