%{search_type} search results

2,413 catalog results

RSS feed for this result

2. Aru heishi no guntai nikki [2010 - 2011]

9. Akashi-ke kiroku [2002]

13. Joseishi [1998]

19. Kaigen sōzu ki [1994]

20. Ogawa-ke monjo [1994 - 1998]

21. Rekishi kyōikuron [1994]

27. Seiji shūran [1992]

29. Nōmin undōshi [1991]

31. Kururi hansei ippan [1990]

32. Umezu monjo [1990]

34. Gunma kenshi. Tsūshi hen [1989 - 1992]

37. Wakayama kenshi. Kin-gendai [1989 - 1993]

40. Kokusan monjo [1988 - 1989]

44. Michinoku shachū [1987 - 1991]

49. Tennōsei no rekishi [1986 - 1987]

55. Ibaraki kenshi [1984 - 1986]

57. Sakura-han Ki-shi zatsuroku [1984 - 1985]

58. Fukushima no koaza [1983]

66. Jiyū minken [1981]

67. Rōdō undōshi [1981]

68. Wakayama kenshi. Kodai shiryō [1981 - 1989]

70. Narita shishi [1980 - 1986]

72. Horikiri monjo [1979 - ]

73. Shisōshi [1979 - 1983]

74. Ajia no henkaku [1978 - 1980]

82. Gifu shishi, tsūshihen [1977 - 1981]

83. Gifu shishi. Tsūshihen [1977 - 1981]

84. Goisshin no arashi [1977]

93. Minshu shugi undōshi [1977 - 1978]

94. Nihon fashizumu ron [1977]