%{search_type} search results

19 catalog results

RSS feed for this result

8. Sengoku buke jiten [1963]

10. Inryōken nichiroku [1953]

11. Chūsei no Nihon [1951]

13. Yoshinochō-shi [1938]

14. Tamonʼin nikki [1935 - 1939]

15. Nihon gaishi kaigi [1931]

17. Jōzan kidan [1915]

18. Kamakura jidai-shi [1910 ... 1919]

19. Ankoku Nihon-shi [1906]