%{search_type} search results

150 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Het diluvium van west-Drenthe [1892]

 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : 063 .A528NVEA SECT.2:V.1:NO.2

2. Over het onderscheid in samenstelling tusschen arterieel en veneus bloed : bijdrage tot de methode van vergelijkend bloedonderzoek [1892]

 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : 063 .A528NVEA SECT.2:V.1:NO.5

3. Eskimo en Oer-Indogermaansch [1935]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.77:NO.6

4. Oer-Indogermaansch en Oer-Indogermanen [1935]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.77:NO.4

5. Een phonologiese parallel tussen Germaans, Slavies en Balties [1934]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.77:NO.2

6. De Plaats van Puškin in de letterkunde [1922]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.53:NO.8

7. Ijslands Odinsgeloof [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.82:NO.3

8. Maimonides en Spinoza [1927]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM V.63:NO.2

9. Anamnhcic : gedenkboek Prof. E.A. Leemans [1970]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.149

10. Abbonis Floriacensis opera inedita [1966 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.140

11. Brieven van, aan en over Jan Frans Willems, 1793-1846 [1965 - 1968]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.138-139

12. Epistemologische inleiding tot een wetenschap van de mens [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.144

13. Het oudste goederenregister van de Sint-Baafsabdij te Gent (eerste helft XIIIe eeuw) [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.132

14. De Nederlandse zin; poging tot beschrijving van zijn struktuur [1974]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.157

15. Aanleg en groei der wortels van Hyacinthus orientalis gedurende het geheele jaar en onder verschillende omstandigheden [1927]

 • SAL3 (off-campus storage) : See linked record to request items bound together : 063 .A528NVEA SECT.2:V.25:NO.4

16. Beschouwingen over en in verband met de daling van den bodem van Nederland [1917]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.19:NO.2

17. Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen [1899 - 1916]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.8:NO.4

18. Eenige mededeelingen over de glaciale en praeglaciale vormingen in Twente en den oosthoek van Gelderland [1894]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.3:NO.9

19. Over cuticularisatie en cutine [1894]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.3:NO.8

20. Over de sympathieën en antipathieën der elementen in de stollingsgesteenten : (I) [1903]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.9:NO.8

21. Over den invloed der ademhaling op de verplaatsing van suiker, vet en eiwit [1894]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.3:NO.10

22. Over hardheid in verband met splijtbaarheid : voornamelijk bij mineralen [1902]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.8:NO.2

24. De verhouding van het gewicht der hersenen tot de grootte van het lichaam bij de zoogdieren [1897]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.5:NO.10

26. Gevolgen van röntgenbestralingen bij tulpenbollen [1928]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.26:NO.1

27. Mitteilungen aus dem "Centraal bureau voor schimmelcultures" ... [1928 - ]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.26:NO.2

28. De optimale temperaturen van bloemaanleg tot bloei : (Snelle bloei van Darwintulpen II) (Var. W. Copland) [1930]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.27:NO.1

29. De optimale temperatuur van bloemaanleg tot bloei voor Hyacinthus orientalis [1932]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.29:NO.5

30. Over eenige determinaten [1930]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.14:NO.3

31. Rubi Neerlandici; bramen en frambozen in Nederland, hun bouw, levenswijze, verwantschap, verspreiding en gebruik [1956]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.51:NO.1

32. Bolometrisch onderzoek van absorptiespectra [1892]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.1

33. Het orthocyaanbenzoëzuur en zijne vorming bij de inwerking van phtalychloride op ammoniak [1892]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.4

34. Over een keton-verbinding afgeleid van wijnsteenzuur [1893]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.7

35. Over het onderzoek van verdeelde luchtbelbuizen [1892]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.2

37. Thermodynamische theorie der capillariteit in de onderstelling van continue dichtheidsverandering [1893]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.8

38. Toepassingen der theorie van Gibbs op evenwichtstoestanden van zoutoplossingen met vaste phasen [1892]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.1:V.1:NO.5

39. De Groninger St. Walburg en haar ondergrond [1973]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.78

40. Oorlogsduur in oordogenamen. : Over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.77:NO.1

41. De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 [1972]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.77:NO.2

42. De Octaviae praetextae auctore [1919]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.71 .S958 SER.B:V.11:NO.12

43. Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637 [1967]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.73:NO.3

44. The liège Diatessaron [1929 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.31:NO.6

45. De Nederlandse staat onder de Republiek : door S.J. Fockema Andreae [1969]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.68:NO.3

46. Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek [1961 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.68:NO.2

47. Studie over de zedelijke schoonheid en goedheid bij Aristoteles [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169LM SER.2:V.29:NO.3

48. Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.66:NO.1

49. Clauwgerechtigde ommelander Heerd en de eisch van gegoedheid van den redger [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.69:NO.3

50. Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.69:NO.4

51. Nederlandse woorden in het Russisch. Supplement op De hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.66:NO.2

52. Het oud-Friese 'kestigia'. [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.66:NO.4

53. Het rijk van de vijfvoudige Buddha [1962]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.69:NO.1

54. Theorie over de ontwikkeling van de Nederlandse voeten ellematen [1964]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.70:NO.3

55. De wording van het Twaalfjarig Bestand van 9 April 1609 [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.66:NO.3

56. Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht [1980]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.43:NO. 7

57. Bonne response à tous propos (1547) [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.68:NO.1

58. Ellipsis, brachylogy and other forms of brevity in speech in the Rgveda [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.67:NO.4

59. Jeroen Bosch' Drieluik met de Gekruisigde Martelares [1961]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.68:NO.5

60. Nieuwe wegen in de lexicologie [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.70:NO.1

61. Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.67:NO.2

62. De bemoeiingen van het Instituut en de Akademie met het ijkwesen [1960]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.67:NO.1

63. Herkomst, vorm en functie der Middeljavaanse rijksdelingstheorie [1953]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.59:NO.1

64. Naamregister van de verhandelingen en bijdragen uitgegeven door de Afdeeling Letterkunde in de jaren 1808-1942 [1943]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. INDEX:1808-1942

65. Blackfoot texts from the southern Peigans Blackfoot reservation, Teton County, Montana [1914]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.14:NO.4

66. De met het participium praeteriti omschreven werdwoordsvormen in 't Nederlands [1912]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.12:NO.2

67. De overlevering van de Hallfreðar saga [1919]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.19:NO.5

68. Taalvergelijkende verhandeling over het aneityumsch, met een aanhangsel over het klankstelsel van het eromanga [1906]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.8:NO.2

71. Ludvig Holstein i den litterære tradition; et bidrag til filologisk litteraturfoskning [1963]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064.8 .C782 1963:MAR

73. Gent, een stedenaardrijkskundige studie [1951]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.107-108

74. Logika en geesteswetenschappen [1959]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.123

75. Dampdruk en verdampingswarmte van het mengsel ethanol-tolueën [1937]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169SMA SER.2:V.11:NO.5

76. De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19e eeuw : Bijdrage tot de economische geschiedenis [1906]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169LM SER.2:V.2:NO.2

78. Rekeningen en andere stukken van den pauselijken aflaathandel te Mechelen in 't midden der 15de eeuw (1443-1472) [1909]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169LM SER.2:V.5:NO.2

79. Het forumwaarmerk van wetenschap : argumenten voor een nieuwe traditie [2003]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.187

80. De begrotingsnorm van het rijk [1993]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.155

81. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde [1858 - ]

 • Green Library : Stacks : (no call number)
 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV

82. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde [1988 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LM N.S. V.51 1988

83. Observations astronomiques effectuées à l'Université de Bruxelles pour y constituer une station de Laplace [1932]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169SMA SER.2:V.10:NO.8

84. Studie over den wijsgeer Numenius van Apamea : met uitgave der fragmenten [1937]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169LM SER.2:V.37:NO.2

85. Conrat Meijt (ca. 1480-1551) [1934]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169BMA SER.2:V.5:NO.2

86. Grieksche origineelen en latijnsche navolgingen : zes komedies van Menander bij Terentius en Plautus (Eunochos--Heauton timoroumenos--Andria--Adelphoi--Synaristosai--Dis exapaton) [1936]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.38:NO.2
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PA4247 .K85 1936

87. Beeldhouwer Pieter-Antoon Verschaffelt, 1710-1793 [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169BM V.4:NO.4
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : NA1173 .V56 R64 1939

88. Geographische geshiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen [1899]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 063 .A528LV N.S. V.2:NO.3

89. Vanuit Andromeda gezien : het bereikbare en het ontoegankelijke : een wijsgerig essay [1990]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.178

90. Verschuiving der periodiciteit; aanpassing en export voor het zuidelijk halfrond (hyacinth en tulp) [1930]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : 063 .A528NVEA SECT.2:V.26:NO.7

92. Het Gentsche martyrologium (1530-1595) [1945]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.96

93. Henry Waelput [1935]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .A169BM V.3:NO.4

95. Heinrich von Kleist, de mensch en het werk [1948]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.101

96. Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent [1984 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.171

98. De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878-1914 [1982]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.169

99. De overblijfselen der romeinsche villa's in België ... [1940 - ]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Stacks : 064 .G412 V.90