%{search_type} search results

22 catalog results

RSS feed for this result

1. Istoricheskai͡a semantika sredstv i form drevnerusskoĭ literatury : istochnikovedcheskie ocherki [2019]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2585 .D47 2019

2. Problemy stili͡a drevnerusskoĭ agiografii XIV-XV vv. [1974]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : BX575 .G85 1974

3. Pami͡atniki russkogo narodno-razgovornogo i͡azyka XVII stoletii͡a [1965]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3225 .A58

5. O knizhnosti, literature, obraze zhizni Drevneĭ Rusi [2013]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3001 .K57 2013

6. V poiskakh smysla : opyt interpretat͡sii pami͡atnikov drevnerusskoĭ literatury = In search of meaning : the experience of interpreting the monuments of ancient Russian literature [2022]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3301 .K575 2022

8. Literaturnyĭ i͡azyk Kievskoĭ Rusi [1981]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG2741 .K64 1981

9. Wybór tekstów do historii Języka rosyjskiego [1965]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3223 .L4

10. Khrestomatii͡a po istorii russkogo i͡azyka. : Posobie dli͡a studentov pedagog. in-tov i universitetov [1948 - 1952]

  • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : PG3223 .O22 V.1