%{search_type} search results

42 catalog results

RSS feed for this result

1. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JT

2. Jungi-ken Sai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform] : kosaku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JKO

3. Kahokushō Jungi-ken Sai-son kazoku seido ni kansuru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82

4. Kahokushō Jungi-ken Sai-son nōson kinʼyū oyobi torihiki ni kansuru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JN

5. Kahoku-shō Jungi-ken Sai-son sonraku ni kansuru shitsumon ōtō [microform] : tsuketari Kitō kaku-ken gōryō kitei, Jungi-ken dai 1 keiku dai 4 gōbō senji gōkōjo 30-nendo saishutsu yosansho [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82JS

6. Ranjō-ken Jihokusai-son ni okeru shitsumon ōtō [microform]. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82R

7. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō ni kansuru shitsumon ōtō [microform] : sonraku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82SR

8. Santō-shō Rekijō-ken Reisuikō-sō ni kansuru shitsumon ōtō : sonraku [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82SR

9. Santōshō Rekijō-ken Reisuikō-son [microform] : Kahokushō Ranjō-ken Jihokusai-son : kosaku : kobetsu chōsahyō. [1941]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82SK

10. Jungi-ken Sai-son jūshichiko nōka sentaku kobetsu kakei chōsa. [1940 ... 1949]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82J

11. Kahokushō Hoteidō kakuken kenshi ni okeru tochi kankei mokuroku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82KH

12. Kahokushō Kakurokuken denpu keisan setsumeisho [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 345.2221 H82K

13. Kahokushō Keiko Keihō tetsudō ensen tochi kankō gaikyō chōsa hōkoku [microform]. [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82K

14. Kankō chōsa kenkyū kōmoku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 361.7 H82

15. Pekin Shinminkai Seikō Jikkenku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 302.221 H82

16. Santōshō kakuken kenshi tochi kankei jikō mokuroku [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82S

17. Shōtoku kenjō fukin ni okeru gunshō fuzai jinushi ni tsukite [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82H

18. Shōtoku kenjō fukin ni okeru gunshō fuzai jinushi ni tsukite [microform]. [1940]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : Request for use in East Asia Library : 612.221 H82H

19. Fukken zenshō Chōsakyoku Hōseika Daiikko chōsa minji kanshū jōmoku : ?? kankei [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 322.22 H82F

20. Kahokushō Shinkaidō kakuken kenshi ni okeru tochi kankei mokuroku [1939]

 • SAL1&2 (on-campus shelving) : NDC Collection: Must be picked up in East Asia Library : 612.221 H82KS

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.