%{search_type} search results

872 catalog results

RSS feed for this result

1. Narodnichestvo i narodnicheskie partii v istorii Rossii v XX veke : Biobibliograficheskiĭ spravochnik = Narodnichestvo and narodnik parties in the history of Russia in the XX century : Bio-bibliographical catalog [2016]

  • Hoover Library : Reference : Z7165 .R9 L46 2016

2. T͡Senzura v dorevoli͡ut͡sionnoĭ, sovetskoĭ i postsovetskoĭ Rossii : kurs lekt͡siĭ : v dvukh tomakh [2015 -]

  • Hoover Library : Stacks : Z658 .R9 R45 2015 V.1 PT.1

3. Bibliograficheskiĭ spravochnik po dokumentam bibliotechnykh i arkhivnykh fondov Respubliki Uzbekistan, posvi͡ashchennykh Turkestanskomu periodu zhizni Velikogo Kni͡azi͡a Nikolai͡a Konstantinovicha Romanova [2014 -]

  • Hoover Library : Stacks : Z8628.9224 .G84 2014 V.1

4. T͡Sarskie knizhnye kollekt͡sii v istorii RGB [2013]

  • Hoover Library : Stacks : Z997.2 .R8 E44 2013

6. Dom Romanovykh : biobibliograficheskiĭ illi͡ustrirovannyĭ ukazatelʹ [2008]

  • Hoover Library : Reference : Z2508 .L632 2008