%{search_type} search results

84,183 catalog results

RSS feed for this result
View results as:
Number of results to display per page

1. Banshan Machang cai tao wa ren wen yan jiu [2022]

  • East Asia Library : Chinese Collection : NK4166 .G36 Z4836 2022

2. Chaejung Hanin ŭi ŏje, onŭl kŭrigo naeil [2022]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS731 .K6 C434 2022

3. Cheguk Ilbon ŭi Tong Asia konggan chaep'yŏn kwa Manch'ŏl chosabu : kwŏllyŏk, konggan, hangmun ŭi samjungju [2022]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS783.7 .P33 2022

4. Chōjōtaru takutikkusu : Nitchū Sensōki no wageki o megutte = Overlapping tactics : spoken drama art in wartime China, 1931-1945 = Chong die xing zhan shu : kang Ri zhan zheng shi qi de hua ju wen yi xuan chuan [2022]

  • East Asia Library : Japanese Collection : PN2874 .Y358 2022

5. Chuan suo hei an da lu : wan Qing wen ren dui yu Fei Zhou tan xian wen ben de yi jie yu xiang xiang [2022]

  • East Asia Library : Chinese Collection : PL2601 .Y35 2022

6. Chuan tong yu bian ge : 20 shi ji wu liu shi nian dai Shanxi xiang cun she hui yan jiu [2022]

  • East Asia Library : Chinese Collection : HN740 .S488 H828 2022

7. Chūgoku shinshutsudo bunken no shisō shiteki kenkyū : koji, kyōkunsho o chūshin to shite = Historical study of thought in Chinese excavated manuscripts : with focus on epics and didactic books = Zhongguo xin chu tu wen xian de si xiang shi yan jiu : yi gu shi, jiao xun shu wei zhong xin [2022]

  • East Asia Library : Japanese Collection : DS741.65 .K875 2022

8. Chunghwa Min'guk rip'ot'ŭ, 1990-1993 : Taeman tan'gyo hoego [2022]

  • East Asia Library : Korean Collection : DS910.2 .T28 C46 2022

9. Dunhuang gong wen yan jiu = Dunhuang gongwen yanjiu [2022]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.28 .D864 W364 2022

10. Gu gong li de jiang nan : Qing dai gong ting zhen wan yu Su zuo [2022]

  • East Asia Library : Chinese Collection : DS797.56 .S894 G826 2022