%{search_type} search results

13 catalog results

RSS feed for this result

1. Lu Yan [1987]

2. Bian Zhilin [1990]

3. Yu Pingbo [1989]

4. Ba Jin [1986]

5. Zheng Zhenduo [1986]

6. Ding Ling [1985]

7. Ai Wu [1984]

8. Lu Yin [1983]

9. Zhu Xiang [1983]

10. Yu Pingbo [1992]

11. Dai Wangshu [1987]

12. Zang Kejia [1987]

13. Wang Tongzhao [1985]

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include