%{search_type} search results

43 catalog results

RSS feed for this result

1. Zakon o platnim uslugama : sa prilogom [2015]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1099 .A312015 A4 2015 F

3. Vodic za odrzavanje stambene zgrade i kulturu stanovanja : kroz pitanja i odgovore [2013]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1308.3 .A33 2013

4. Na belom hlebu : smrtna kazna u Srbiji 1804-2002 [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1396.3 .J36 2012

6. Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom : zbornik radova [2012]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1052.55 .P46 Z32 2012

8. Ka demokratskom društvu : rodna ravnopravnost [2011]

 • Green Library : Stacks : KKS1246.7 .W65 M77 2011

10. Trgovina ljudima : pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima [2011]

 • Green Library : Stacks : KKS1422.5 .T738 2011

11. Zaustavljeni proces : Dokumenta o zaustavljanju i onemogućavanju korišćenja Ustavom i Zakonom garantovanih prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji 2009-2011 [2011]

 • Green Library : Stacks : KKS1246.7 .M56 B67 2011 V.2
 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1246.7 .M56 B67 2011 V.1

12. Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske Unije [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1232.5 .H37 2010

13. Zakon o policiji sa Kodeksom policijske etike [2010]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1300.7 .A28 2010

15. Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji [2009]

 • Green Library : Stacks : KKS1232.5 .S697 2009

16. Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja : zbornik radova [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1276 .D46 2008

19. Ustava Republike Slovenije [2008]

 • Green Library : Stacks : KKS6207 .A31991 A6 2008

20. Zakoni o odbrani i Vojsci Srbije [2008]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : KKS1374 .A28 2008