%{search_type} search results

2,413 catalog results

RSS feed for this result

2. Aru heishi no guntai nikki [2010 - 2011]

9. Akashi-ke kiroku [2002]

13. Joseishi [1998]

19. Kaigen sōzu ki [1994]

20. Ogawa-ke monjo [1994 - 1998]

21. Rekishi kyōikuron [1994]

27. Seiji shūran [1992]

29. Nōmin undōshi [1991]

31. Kururi hansei ippan [1990]

32. Umezu monjo [1990]

34. Gunma kenshi. Tsūshi hen [1989 - 1992]

37. Wakayama kenshi. Kin-gendai [1989 - 1993]

40. Kokusan monjo [1988 - 1989]

44. Michinoku shachū [1987 - 1991]

49. Tennōsei no rekishi [1986 - 1987]