%{search_type} search results

17 catalog results

RSS feed for this result

4. Kako to gendai [1969]

5. Ōsaka hennen shi [1967 - 1979]

8. Shōwa Ōsaka shishi [1951 - 1954]

10. Ishin no Ōsaka [1942]

11. Higashi kushi [1939 - 1942]

12. Higashi kushi sakuin [1939 - 1942]

13. Nakanoshima shi. [1937]

14. Meiji Taishō Ōsaka shishi [1933 - 1935]

16. Ōsaka bunkashi [1925]

17. Ōsaka shishi [1911 - 1927]