%{search_type} search results

26 catalog results

RSS feed for this result

1. Rekishi kōron. [1975 - 1985]

2. Chiba-ken no rekishi [1971 - ]

3. Okinawa jijō. [1957 - ]

5. Chihōshi kenkyū. [1951 - ]

6. Hisutoria [1951 - ]

7. Iwate shigaku kenkyū [1948 - ]

8. Nihon shi kenkyū. [1946 - ]

9. Heitai [1939 - ]

10. Hoppō bunka kenkyū hōkoku [1939 - 1965]

11. Hoppō kenkyū. [1939 - ]

12. Rekishi [1937 - 1938]

13. Koten kenkyū. [1936 - 1942]

14. Rekishi kagaku [1932 - 1936]

15. Rekishi kōron. [1932 - 1939]

16. Jōdai bunka [1929 - 1969]

17. Kokushi Gakkai [1929 - 1943]

18. Nagasaki dansō. [1928 - ]

19. Chūō shidan [1920 - ]

20. Rekishi to chiri [1917 - 1934]