%{search_type} search results

18 catalog results

RSS feed for this result

5. Boshin nikki [1925]

9. Tōzai hyōrin [1916]

12. Shoshidai nikki [1928]

13. Teibō zasshūroku [1922]

15. Sakumu kiji [1920]

16. Tōzai kibun [1917]

17. Kengai shisetsu nikki sanshū [1928 - 1930]