jump to search box

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen : liv og værk / Børge Riis Larsen.

Availability

At the Library

Other libraries

Author/Creator:
Riis Larsen, Børge.
Language:
Danish.
Publication date:
2013
Imprint:
Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2013.
Format:
 • Book
 • 397 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.
Bibliography:
Includes bibliographical references and index.
Contents:
 • Afgrænsning af emnet
 • Biografi
 • Generel biografi
 • Den belgiske doktorgrad
 • Université Philotechnique
 • Mellem pædagoger
 • Georg Bruun
 • Einar Sigmund
 • Tre interviews
 • Det første større interview
 • En sammenligning med et manuskript
 • Det andet større interview
 • Svend Ranulf
 • To kronikker
 • Henvendelsen fra Svend Ranulf
 • Korrespondancen
 • Den danske disputats
 • Oppositionen ved Roar Skovmands disputatsforsvar
 • Bogen om Peder Hjort og disputatsarbejdet igen
 • Højberg Christensen
 • Trykning af bogen Rousseau og Danmark
 • CO. Bøggild-Andersen
 • Ejnar Munksgaard
 • En jydsk Drengs Dagbog
 • Aus Peder Hjorts Jugend
 • Rousseau og Danmark
 • Poul Müller
 • Forfatterskabet
 • Indledning
 • Hvad er pædagogik?
 • Realisme
 • Hvad er en realskole?
 • Olaf Carlsens forfatterskab om realismen
 • Realistiske strømninger
 • Den belgiske disputats
 • Kommentarer til den belgiske disputats
 • Den planlagte udgivelse af disputatsen
 • Soransk litteratur af årgang 1836
 • Soranerne og realundervisningsdebatten
 • Realistiske træk i den danske latinskoles undervisning i det 16. og 17. århundrede
 • Realistiske og humanistiske brydninger i dansk pædagogik i det 18. århundrede
 • Den videnskabelige realundervisning
 • Sorø Akademi
 • Soranske Studier I
 • Soranske Studier II
 • Ludvig Holberg
 • Hugo Grotius
 • Johan Bulow
 • Christian Molbech
 • Carl Frederik Molbech
 • Peder Hjort
 • Byens Barn : Akademiets Søn
 • Artikler i Soraner-Bladet
 • Hans Rasmussen Carlsen fra Gammel Kjøgegaard
 • Et par ansøgninger
 • Hertugen af Augustenborg og Sorø Akademi
 • Magnus Beringskjold og Sorø Akademi
 • Hans Bastholms bogsamling og Sorø Akademi
 • H.R. Hiort-Lorenzen og Sorø Akademi
 • Fra det andet akademis sidste dage
 • En anonym boggave til akademiets bibliotek
 • Slægten von Munthe af Morgenstierne og Sorø
 • Th.A.J. Regenburg og soranerne i Slesvig
 • Genoprettelsen af akademiet i 1821
 • Sorø Akademis Bibliotek
 • Soranske ministre og soranere i kongens råd
 • Om akademibygningens brand i 1813
 • Fra H.F. Ewalds skoledage i Sorø
 • To disciplinærsager
 • L.A. Rothe
 • Et kongeligt besøg i Sorø
 • Statsvidenskaberne og Sorø Akademi
 • Wegener og Bille
 • Schandorph og Æblesidse
 • En bemærkning om Grundtvigs jubilæum med Sorø
 • B.S. Ingemann
 • H.C. Andersen
 • Pædagoger
 • Georg Bruun
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Niels Bygom Krarup
 • Ludwig Gurlitt
 • Ernst Krieck
 • Philipp Hördt
 • Giovanni Gentile
 • Kristen Rovsing
 • L.C. Sander
 • Jens Kristian Madsen
 • Martin Ehlers
 • Julius Jens Emil Hoffmeyer
 • Theodor Fritzsch
 • J.B. Basedow
 • Johann Friedrich Herbart
 • Wilhelm Rein
 • Johann Heinrich Pestalozzi
 • Af Pestalozzi-forskningens historie
 • Pestalozzi endnu en gang
 • Pestalozzi-festen i århus i 1846
 • Pestalozzi og Danmark
 • Olaf Carlsen som anmelder
 • Varia
 • Kronikker
 • To kronikker i Fædrelandet
 • Kronikker i Aarhus Amtstidende
 • Sidsel Rolandsdatter
 • Anders Nøthen
 • Løgn og pral
 • Rasmus Sørensen og hans "visitatser"
 • Pestalozzi
 • Ludvig Daae
 • Etatsråd Eichels rejse i 1792
 • Henrik Ibsen
 • Artikler i Lolland-Falsters historiske Samfunds årbøger
 • Andre skoler
 • Historie og historikere
 • Det første danske Fellenbergske Institut
 • En kalenderreform
 • En jydsk Drengs Dagbog/'Severin Weiersøe
 • Digterpræsten Jens Schjørring
 • Ogsaa en Fuhrer/præsident Trujillo
 • Støvlet-Cathrine
 • Christian IV og Skanderborg Sø
 • Pædagogikum
 • Memoirer fra skolelivet
 • Bidrag til samleværker
 • Ungdoms-og voksenundervisning i Danmark
 • Litteratur i forbindelse med hundredårsdagen for den danske folkehøjskole
 • Lexikon der Pådagogik
 • Skola och undervisning i Danmark
 • Pædagogik som manglende universitetsfag i Danmark
 • Sammenfatning
 • Indledning
 • Hvorfor blev Olaf Carlsen pædagogikhistorisk forfatter?
 • Anmeldelser
 • Overkommentering
 • Har andre brugt Carlsens arbejder?
 • Mellem pædagoger
 • Kan man gøre karriere uden en relevant afsluttende universitetsuddannelse?
 • Disputats og doktorgrad
 • Olaf Carlsens politiske ståsted
 • Afslutning
 • Bibliografi
 • Litteratur
 • Utrykte kilder
 • Trykte kilder
 • Navneregister.
Series:
University of Southern Denmark studies in history and social sciences, 1602-5962 ; v. 451
University of Southern Denmark studies in history and social sciences ; v. 451.
Subjects:
ISBN:
9788776746209
8776746208

powered by Blacklight
© Stanford University. Stanford, California 94305. (650) 725-1064. Terms of Use | Copyright Complaints | Opt Out of Analytics
jump to top