Search results

5,464 results

View results as:
Number of results to display per page
Book
48 p.
Brožúra OECD360 vám ponúka najnovšie analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD. Množstvo ilustrácií znázorňuje aktuálne najdôležitejšie problémy. Vzdelávanie, zamestnanosť, ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo,  hospodársky rast, finančná kríza a jej dôsledky pre spoločnosť a rozvoj: 8 tém, ktoré sumarizujú situáciu vašej krajiny i celej medzinárodnej scény. Každý článok dopĺňajú dve strany grafických znázornení so zvýraznenými údajmi OECD prevzatými z pôvodných publikácií – prevzatie zdrojových údajov pre každé grafické znázornenie umožňuje program Statlinks.
Brožúra OECD360 vám ponúka najnovšie analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD. Množstvo ilustrácií znázorňuje aktuálne najdôležitejšie problémy. Vzdelávanie, zamestnanosť, ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo,  hospodársky rast, finančná kríza a jej dôsledky pre spoločnosť a rozvoj: 8 tém, ktoré sumarizujú situáciu vašej krajiny i celej medzinárodnej scény. Každý článok dopĺňajú dve strany grafických znázornení so zvýraznenými údajmi OECD prevzatými z pôvodných publikácií – prevzatie zdrojových údajov pre každé grafické znázornenie umožňuje program Statlinks.
Book
179 S. : zahlr. Ill., Notenbeisp.
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request
Book
400 pages : illustrations ; 24 cm.
Green Library
Status of items at Green Library
Green Library Status
Stacks Find it
HC240.25 .C94 C496 2014 Unknown
Book
127 pages
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request

5. Dzieciństwo [2014]

Book
640 pages.
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
HQ767.87 .D954 2014 Available
Book
178 pages : illustrations ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
CB353 .M4267 2014 Available
Book
237 pages : illustrations, maps ; 24 cm
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
JV7899.15 .N68 2014 Available
Book
360 pages : color illustrations ; 24 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
PG14 .W597 P65 2014 Available
Book
183 pages : many illustrations, portraits, plan, facsimiles ; 21 cm
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
BM712 .S25 2014 Available
Book
2 volumes (151; 252 pages) ; 21 cm.
Green Library
Status of items at Green Library
Green Library Status
Stacks Find it
DS135 .S55 S85 2014 2.C Unavailable At bindery Request
DS135 .S55 S85 2014 1.C. Unavailable At bindery Request
Book
412 pages : maps ; 21 cm
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
DS135 .S55 I58 2014 Available
Book
191 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
PG11 .K664 2013 Available
Book
470 pages ; 24 cm
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
PG6434 .S56 2014 Available
Book
591 pages : illustrations, some color, maps, portraits, plans ; 25 cm
 • Etnografické rozhledy
 • Valašsko a jeho lidová kultura v náarodopisné publicistice a odborné literatuře / Miroslav Válka
 • Geneze metodiy historiků a etnografů, potřeby vědeckých výstupů bádání na Valašsku v posledním půlstoletí / Jiří Langer
 • Valašsko a jeho lid na přelomu 19. a 20. století očima venkovského učitele: školní kroniky jako etnologický pramen / Barbora Machová
 • Slovo, obraz, artefakt: podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů / Lenka Drápalová
 • Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů / Eva Románková
 • Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší / Jana Pospíšilová
 • Pamět' roubeného domu č. p. 43 s hospodářským zázemím v Trojanovicích, místní části Pod Javorníkem : vývoj podoby obydlí a života v něm / Jana Koudelová
 • Valašský mýtus a jeho provázenost se současnou tradiční rukodělnou výrobou v regionu / Václav Michalička
 • Téměř zaniklé hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů / Radek Bryol
 • Poutní místo Štípa v 19. století v zrcadle vybraných pramenů / Barbora Valešová
 • Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a výstupy její činnosti se vztahem k potřebě mezioborové a mezinárodní spolupráce / Jiří Langer-- Historické sondy
 • Valašské právo jako základ valašské kolonizace : komparace s vlašským právem na Balkáně / Milš Luković
 • Portáši : valašské, či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnosthího sboru zemských portášů / Daniel Drápala
 • Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku: Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic / Jan al Saheb, Martin Krůl
 • Nad hospodařením poddaných na jihovýchodní Moravě ve stínu válečných událostí 17. a počátku 18. století / Petr Odehnal
 • Valaši na hukvaldském panství po třicetileté válce: Valašská otázka na příkladu vsi Čeladné / Lenka Nováková
 • Počáatky řemeslné výroby papučí na Valašskokloboucku a fenomén valašského papučářství v první polovině 20. století / Miroslav Maňas
 • Valašská emigrace do Texasu / Lukáš Perutka
 • Specifika trampingu na jižním Valašsku / Karel Altman
 • Jazykovědné analýzy
 • Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska / Hana Goláňová
 • Karpatský jazykový areál: Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti / Anna Ramšáková
 • Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého: příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců / Irena Bogoczová
 • Nářeční prvky v časopiseckých interview / Lucie Jílková
 • Literárněvědné reflexe
 • Folklor a literatura: inspirace a filiace / Svatava Urbanová
 • Literatura na Valašsku v raném novověku: písemnictví v kulturnéhistorických souvistlostech / Jan Malura
 • Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie / Zdeněk Smolka
 • Literatura na Valašsku ve druhé polovině 20. století: nad dílem Jana Kobzáně, Ludvíka Vaculíka, Jana Válka a dalších / Jakub Chrobák
 • Světlo a stíny Čeňka Kramoliše / Karel Mlateček
 • Jan Rous / Pavel Kotrla
 • Valašský Ahasver: spisovatel Adolf Bogner / Karel Komárek
 • Valašsko jako osudové téma historické prózy Bohumíra Četyny / Jiří Svoboda
 • Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila: osobnost umělce na stránkáach autorského periodika Hlas z pasínku / Lukáš Průša
 • Doplnění obrazu: kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska / Iva Málková
 • Bigbít po valašsku: písňová poezie skupin Mňága a Žd'orp, Ciment a Betula pendula / Martin Pilář
 • Architektura na Valašsku
 • Internacionální a regionální aspekty vývoje architektury Valašska od 90. let 19. století do současnosti / Martin Strakoš
 • Kostel sv. Bedřicha v Bílé: Skandinávská stopa v beskydské krajině / Romana Rosová
 • Rondokubismus na Valašsku: vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě / Kamila Valoušková
 • Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko
 • Valašská krajina
 • Proměny valašské krajiny / Pavel Mašlán
 • Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006 / Marek Havlíček, Hana Skokanová
 • Specifika osídlení pískovcových krajin na příkladu Pulčínských skal / Eva Čermáková
 • Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova / Přemysl Mácha
 • Hory, které nezabíjejí ... : kulturní krajina Valaška na fotografiích 19. a 20. století / Helena Beránková
 • Geneze prozaického obrazu valašské krajiny / Martin Tomášek
 • Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století / Jakub Ivánek.
 • Etnografické rozhledy
 • Valašsko a jeho lidová kultura v náarodopisné publicistice a odborné literatuře / Miroslav Válka
 • Geneze metodiy historiků a etnografů, potřeby vědeckých výstupů bádání na Valašsku v posledním půlstoletí / Jiří Langer
 • Valašsko a jeho lid na přelomu 19. a 20. století očima venkovského učitele: školní kroniky jako etnologický pramen / Barbora Machová
 • Slovo, obraz, artefakt: podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů / Lenka Drápalová
 • Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů / Eva Románková
 • Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší / Jana Pospíšilová
 • Pamět' roubeného domu č. p. 43 s hospodářským zázemím v Trojanovicích, místní části Pod Javorníkem : vývoj podoby obydlí a života v něm / Jana Koudelová
 • Valašský mýtus a jeho provázenost se současnou tradiční rukodělnou výrobou v regionu / Václav Michalička
 • Téměř zaniklé hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů / Radek Bryol
 • Poutní místo Štípa v 19. století v zrcadle vybraných pramenů / Barbora Valešová
 • Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a výstupy její činnosti se vztahem k potřebě mezioborové a mezinárodní spolupráce / Jiří Langer-- Historické sondy
 • Valašské právo jako základ valašské kolonizace : komparace s vlašským právem na Balkáně / Milš Luković
 • Portáši : valašské, či národní vojsko? Prostorové souvislosti činnosti bezpečnosthího sboru zemských portášů / Daniel Drápala
 • Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku: Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic / Jan al Saheb, Martin Krůl
 • Nad hospodařením poddaných na jihovýchodní Moravě ve stínu válečných událostí 17. a počátku 18. století / Petr Odehnal
 • Valaši na hukvaldském panství po třicetileté válce: Valašská otázka na příkladu vsi Čeladné / Lenka Nováková
 • Počáatky řemeslné výroby papučí na Valašskokloboucku a fenomén valašského papučářství v první polovině 20. století / Miroslav Maňas
 • Valašská emigrace do Texasu / Lukáš Perutka
 • Specifika trampingu na jižním Valašsku / Karel Altman
 • Jazykovědné analýzy
 • Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska / Hana Goláňová
 • Karpatský jazykový areál: Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti / Anna Ramšáková
 • Zachování valašského nářečí v literárních textech Jana Surého: příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců / Irena Bogoczová
 • Nářeční prvky v časopiseckých interview / Lucie Jílková
 • Literárněvědné reflexe
 • Folklor a literatura: inspirace a filiace / Svatava Urbanová
 • Literatura na Valašsku v raném novověku: písemnictví v kulturnéhistorických souvistlostech / Jan Malura
 • Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945: Valašská literatura jako problém literární historie / Zdeněk Smolka
 • Literatura na Valašsku ve druhé polovině 20. století: nad dílem Jana Kobzáně, Ludvíka Vaculíka, Jana Válka a dalších / Jakub Chrobák
 • Světlo a stíny Čeňka Kramoliše / Karel Mlateček
 • Jan Rous / Pavel Kotrla
 • Valašský Ahasver: spisovatel Adolf Bogner / Karel Komárek
 • Valašsko jako osudové téma historické prózy Bohumíra Četyny / Jiří Svoboda
 • Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila: osobnost umělce na stránkáach autorského periodika Hlas z pasínku / Lukáš Průša
 • Doplnění obrazu: kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska / Iva Málková
 • Bigbít po valašsku: písňová poezie skupin Mňága a Žd'orp, Ciment a Betula pendula / Martin Pilář
 • Architektura na Valašsku
 • Internacionální a regionální aspekty vývoje architektury Valašska od 90. let 19. století do současnosti / Martin Strakoš
 • Kostel sv. Bedřicha v Bílé: Skandinávská stopa v beskydské krajině / Romana Rosová
 • Rondokubismus na Valašsku: vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě / Kamila Valoušková
 • Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko
 • Valašská krajina
 • Proměny valašské krajiny / Pavel Mašlán
 • Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006 / Marek Havlíček, Hana Skokanová
 • Specifika osídlení pískovcových krajin na příkladu Pulčínských skal / Eva Čermáková
 • Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova / Přemysl Mácha
 • Hory, které nezabíjejí ... : kulturní krajina Valaška na fotografiích 19. a 20. století / Helena Beránková
 • Geneze prozaického obrazu valašské krajiny / Martin Tomášek
 • Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století / Jakub Ivánek.
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request
Book
1046 S.
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request
Book
267 s. : il., portréty ; 22 cm
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request
Book
67 p. : col. ill. ; 31 cm.
Green Library
Status of items at Green Library
Green Library Status
Stacks Find it
BM690 .K36 2014 F Unknown
Book
161 pages : illustrations, portraits ; 15 cm
 • Bankrot : sedlákův monolog / Christian Lollike
 • Poslanci na návštěvě v ZOO : loutková miniatura pro 203 loutek a tradiční rodinné divadélko ; Parlamentní podvýbor pro kosmonautiku / Vít Peřina
 • Sado : láska v Európe / Viliam Klimáček
 • Balonová revoluce : monodrama / Julia Holewińska
 • Kolotoč / Csaba Székely
 • Skif : pokus o Vaňkovku / René Levínský
 • Země, ze které občanům utekla srdce a zanechala dopisy / Małgorzata Sikorska-Miszczuk
 • Zlé jazyky / Anton Medowits
 • Sejdeme se v Africe / Jiří Pokorný
 • Mimesis / Michał Walczak
 • 5 sekúnd, 5 centimetrov / Zuza Ferenczová
 • Chytit štěstí za pačesy / Zoltán Egressy.
 • Bankrot : sedlákův monolog / Christian Lollike
 • Poslanci na návštěvě v ZOO : loutková miniatura pro 203 loutek a tradiční rodinné divadélko ; Parlamentní podvýbor pro kosmonautiku / Vít Peřina
 • Sado : láska v Európe / Viliam Klimáček
 • Balonová revoluce : monodrama / Julia Holewińska
 • Kolotoč / Csaba Székely
 • Skif : pokus o Vaňkovku / René Levínský
 • Země, ze které občanům utekla srdce a zanechala dopisy / Małgorzata Sikorska-Miszczuk
 • Zlé jazyky / Anton Medowits
 • Sejdeme se v Africe / Jiří Pokorný
 • Mimesis / Michał Walczak
 • 5 sekúnd, 5 centimetrov / Zuza Ferenczová
 • Chytit štěstí za pačesy / Zoltán Egressy.
Green Library
Status of items at Green Library
Green Library Status
Stacks Find it
PG5027.6 .B36 2013 Unknown
Book
129 pages
Stanford University Libraries
Status of items at Stanford University Libraries
Stanford University Libraries Status
On order
(no call number) Unavailable On order Request
Book
72, 72 pages : illustrations ; 24 cm
SAL3 (off-campus storage)
Status of items at SAL3 (off-campus storage)
SAL3 (off-campus storage) Status
Stacks Request
DS135 .S552 H86 2013 Available